.: Rychlé menu: navigace .:. odkazy .:. kategorie .:. vyhledávání .:. archivy .:. autoři :.  

04.06.2003Připadá vám to normální? Mě to rozpaluje řádově doběla.

Pokaždé když čtu paskvily jako objem dat je řádově 10 až 50GByte, tento pronájem řádově obnáší 500 až 1500 Kč měsíčně a podobné, trpím.

V matematice jsou čísla řádově stejná tehdy, pokud mají stejný nejvyšší řád, laicky řečeno — pokud mají stejný počet číslic před desetinnou tečkou. Hovoří se o řádu jednotek (0-9), o řádu desítek (10-99), o řádu stovek (100-999), o řádu tisíců (1000-9999) atd.

A správné použití příslovce „řádově” je ve spojení s označením řádu, tedy „řádově desítky”, „řádově statisíce”, „řádově setiny”, nikoliv „řádově dvě stě”.

V běžném projevu došlo k významovému posunu — slovo „řádově” se stává synonymem slov „přibližně”, „zhruba”, „asi”, „okolo”... Nelíbí se mi to, ale nic s tím nenadělám — podle vyjádření Ústavu pro jazyk český:
S determinologizací tohoto příslovce v oblasti běžného vyjadřování bude nutné se smířit a sžít, ať už je nám blízká a sympatická, či nikoliv. To však neznamená, že bude pasivně přijímáno a tolerováno, popř. dokonce i rozmnožováno jeho nesprávné a nevhodné a často i nadbytečné užívání v jazykových projevech určených širší veřejnosti, pro které je nezbytná vyšší míra jasnosti, přesnosti a jednoznačnosti.
V oblasti odborného vyjadřování, pro které je požadavek jasnosti, přesnosti a jednoznačnosti primární a neoddiskutovatelný, je třeba trvat pouze na terminologickém užití příslovce řádově, tzn. v jeho původním terminologickém významu daném definicí, a pro vyjadřování přibližnosti používat jiný odpovídající výraz.


Proto Vás prosím — v technických textech se snažte používat slovo řádově tak jak se používat má! A když už vyplodíte spojení „řádově osmdesát”, snažte se do toho nezamotat žádné asi ani zhruba — vytváříte tak pleonasmus, tedy spojení slov stejného významu, a je to jako byste psali na jídelní lístek hemendex se šunkou a vejci. Ale o pleonasmech až jindy...


Zadal Arthur Dent, 04.06.2003 15:06:16, 4 komentáře...,
TrackBack URL tohoto příspěvku je http://blog.maly.cz/tb.php/200

Zpět na článek

HotLinks
Reakce na jiných stránkách (TrackBack)
online pharmacy: online pharmacy
Zobrazit komentáře v chronologickém pořadí

Trochu z jiného soudku - White Dog

Jednou jsem se někoho zeptal kolik je někde lidí. Odpověď: "necelých 56".
Ale pořád lepší než "řádově 56".
    


Hemendex - Lukáš Mižoch (web)

Ano, hemendex je hezký příklad, ale ... co to vlastně je?
    

Re: Hemendex - Arthur Dent (web)

Hemendex je z anglickeho "Ham and eggs", neboli - jake prekvapeni - "Sunka s vejci" {smile}
    


    
HotLinks
Zpět na článek