.: Rychlé menu: navigace .:. odkazy .:. kategorie .:. vyhledávání .:. archivy .:. autoři :.  

04.09.2003I poslyšte, co se za pradávných časů přihodilo, když ještě ni dědové našich dědů nenarodili se.
Pes téměř divoký. Krev vlčí v něm koluje a čivy jeho napjaté k prasknutí, on větří kořist. Ni ovsa lán ni niva zelená mu nezabrání v zvěře sledování. Občas povyskočí, by nasál do nozder i jiného pachu.
Stopy ohaře sleduje i jeho pán — zdatný a zkušený lovec s brkem orlím vetknutým v pokrývku hlavy. V ruce kopí, kořist je jistě nedaleko!
Leč mysl jeho nechápe, proč přítel jeho nejbližší nedrží se pouze stopy štvané laně. Rád dotázal by se druha svého loveckého, leč ten by stejně pouze zaštěkal mu v odpověď. Přec jistě by dál věnoval svou snahu štvaní zvěře. Zvíře je třeba ulovit — již drahnou dobu do sytosti lid jeho nepojedl chutnou krmi.
V tom hluk, hle, laň je nedaleko. Prudký hmit paží, oštěp opouští dlaň lovcovu a noří se zvířeti do útrob. Lov úspěšně byl dokonán.
Cestou zpět lovec objeví i příbytek divokých včel. A niva, přes kterou jeho věrný přítel skákal, jistě bude pastvou dobrou pro brav kmeni náležející. Toť země jistě ta, kde dobré bude žíti. I jak stařešinovi kmene cestu k oné žírné hroudě vysvětliti? Snadná to bude práce — vždyť hrouda jakás je zde poblíž nevysoká!


Zadal White Dog, 04.09.2003 23:02:05, 9 komentářů...,
TrackBack URL tohoto příspěvku je http://blog.maly.cz/tb.php/410

Zpět na článek

HotLinks
Zobrazit komentáře v chronologickém pořadí

    


 - pixy

3:14 Aj, byl den prvý a pes ten překračoval polí dvé ovsa i luhu zeleného. I viděl pán jeho konání a věděl, že je to dobré. Aj pravil: "Což činíš, že mysl tvá tolik veselá jest". A pes ten hlasem neslyšným pravil: Já bych odpovědi ti poskytnul, pane. Leč neznám jich. Jen Jeden je a ten jich zná." Nato obrátil pes krok svůj ku další pouti. I viděl pán, že pes dobře koná a věděl, že je to dobré.
    

Re: - Arthur Dent (web)

Amen!

PS: Na WhiteDoga se nezlob, on to zveřejnil jen šverotinku poté, cos vydal embargo, takže o něm ještě nevěděl... {smile}
    

Re: - pixy

Šverotinka je krásná - kdes ji vydoloval?

A neboj, vždyť já se nezlobím...

BTW - všiml sis někdy úžasného českého slova "vždyť"? Stejně jako česká spojka "A" na začátku věty (má oblíbená) nemá obdoby a třeba do angličtiny to nepřeložíš ani náhodou. Vždyť to zkus {smile}
    

Re: - Arthur Dent (web)

Šverotinka je z Pana Kaplana v Přidalově převodu. Vždyť jsi to určitě četl! {smile}
    

Re: - pixy

Jasně že četl (jak Přidala, tak Eisnera) - ale nepamatuju!
    


Re: - pixy

Teď mě napadá - je to to samý, co u Eisnera: "o píďu! aspoň o píďu!"?
    

Re: - Arthur Dent (web)

Nene, to je "Ustupte aspoň o píďu, pan Kaplan!"

Ale tohle je "Za šverotinku sem hótovy, pamprésor!"
    

Re: - pixy

Aj tak, díky. Měl bych si to zase přečíst - Pana Kaplana už jsem neměl v ruce aspoň deset let{wink}
    
HotLinks
Zpět na článek