.: Rychlé menu: navigace .:. odkazy .:. kategorie .:. vyhledávání .:. archivy .:. autoři :.  

23.12.2004Dávno, pradávno tomu již, co jsem se setkal se slovem Sofistikovaný. Nevěděl jsem, co to znamená, tak jsem se zeptal. A dostalo se mi odpovědi, že pokud je něco sofistikované, je to obzvlášť funkční, vychytané, vše šlape jak má, efektivita eňo-ňuňo, prostě paráda. Jak ale správně praví staré včelí přísloví — důvěřuj, ale prověřuj. A já začal prověřovat.

Na výraz sofistikovaný můžete narazit na ledaskde. Například jeden prodejce pohonných hmot tvrdí, že Jednoduchá strategie věrnostního programu Aralkonto se ovšem opírá o velmi sofistikované řešení, které umožnil právě rozvoj moderních technologií.

Legendární výrobce softwaru dokonce nabízí nejsofistikovanější způsob řešení problémů s počítačem.

Sofistikovaná může být i vůně.

A sofistikovaná může být dokonce i žena.

Tohle slovo jsem tedy slýchal často, ale nepoužíval ho, takže mi bylo celkem jedno, jaký význam skutečně má. Pak mi to ale nedalo, a začal jsem se tím zabývat trochu sofistikovaněji.

Nejprve na jazykové poradně, pak i ve slovnících.

A dozvěděl jsem se vskutku zajímavé věci.

Dovolím si citovat:

******
Malá ilustrovaná encyklopedie, Encyklopedický dům, s.r.o. 1999:
1) sofisma, sofistika: log. nesprávný úsudek, závěr nebo důkaz vědomě vydávaný za správný. Používání klamných a úskočných argumentů nebo jejich úmyslné vytrhávání ze správných souvislostí
2) sofisté, ant. fil. pův. ozn. všech mudrců a učenců; od 2. pol. 5. st. př. n. l. vrstva vzdělaných profesionálních učitelů fil., gramatiky a řečnictví (rétoriky). Nevytvořili jednotnou školu, ale výrazně ovlivnili vývoj řec. kultury, zejm. příklonem od náb. k racionalitě, etice a obecní problematice. Na sofisty (Prótagorás; Gorgiás, 483-385 př. n. l.) krit. navázal Sókratés.
3) sofistika -> sofisma
4) sofistikace [-ty-], pronikání věd. postupů do teorie, metodologie i technol. procesů jiných oborů. Snižuje jejich srozumitelnost a zvyšuje nároky na kvalifikaci a specializaci.

Akademický slovník cizích slov, Academia 1998, 2000:
1)v sofista, -y m <ř> 1. hist. s-é (ve st. Řecku) potulní profesionální učitelé filosofie a humanitních nauk reagující na poptávku veřejného života po dovednostech „myslit, jednat, mluvit” 2. (též sofistiky, -y ž) kniž. člověk, kt. záměrně užívá klamavých, logicky nekorektních úsudků a závěrů vydávaných za správné a ke zdánlivému dokazování něčeho nesprávného, nepravdivého
2) sofistický [-ty-], příd. k sofistika, sofista: s-é úvahy; s-á logika; sofistický.: s. překrucovat
3) sofistika [-ty-], -y ž <ř> záměrné používání nesprávných argumentů (sofizmat) a vyvozování klamavých myšlenkových závěrů příznačných pro sofisty
******

To jsou věci! Takže všechno je to podvod. Sofistikovaný vůbec neznamená „báječně fungující, všech moderních vymožeností využívající cosi”, ale „účelově zmanipulovaný, každého oblbující produkt, který na základě překrucování skutečností má někoho přesvědčit o své kvalitě”.

Kamarád historik, který studoval filosofii i antické dějiny mi to jen potvrdil, sofistikovaný se podle jeho výkladu dá jinak nazvat demagogií.

Ne že by mě to překvapilo. Když si uvědomíme, kdo hlavně to slovo používá a nutí ho ostatním. Jsou to různí marketingoví „odborníci”, lidé z Pí Ár, tvůrci reklam, a vůbec ti mladí a dynamičtí manažeři, kteří konkrétní práci s konkrétními výsledky nahrazují žvaněním a používáním slov a termínů, kterým sami nerozumí.

Takže pozor, když vám někdo bude nabízet něco sofistikovaného. Aby vás neopil rohlíkem.

Termín sofistikované řešení je u mě stejným rádoby manažerským blábolem, jako třeba pojem „filosofie naší firmy”.


Zadal White Dog, 23.12.2004 11:46:40, 29 komentářů...,
TrackBack URL tohoto příspěvku je http://www.maly.cz/tb.php/1246

Zpět na článek

HotLinks
Reakce na jiných stránkách (TrackBack)
Prevazne Neskodny...: Dialog o vývoji jazyka
Zobrazit komentáře v chronologickém pořadí

Obávám se, že ne tak docela! - Zdeněk (web)
(23.12.2004 12:56:08)

Ahoj. Je pěkné se dívat do slovníků. Jenže slovník je zpravidla zakonzerováváním něčeho, co bylo. A jazyk je jaksi (neustále) vyvíjející se věc. Slova prostě tím, jak se užívají, mění významy. A i když slovo "sofistikovaný" možná (a dost pravděpodobně) vzniklo od sofistů, používáním se význam posunul a slovo má tak pozitivní konotace.
Ono to bude asi tím, že se o "sofistech" učí jako o učencích, mudrcích atp. (ostatně, jak píše Malá ilustrovaná encyklopedie).
Pan autor možná měl zmínit, že např. Akademický slovník cizích slov slovo "sofistikovaný" jako takové nezná a že pan autor uvádí jen výrazy, které se tomu podobají.
Je hezké se koukat do slovníků, ale bohužel to není všechno. Možná zkonzultovat slovník etymologický, by bylo zajímavé. Tam by se třeba odpověď na prapůvodní vznik slova našla.
Také si mylsím, že pan autor neměl účelově použít výklady slova (které, jak jsme si už řekli, vlastně ani výklady toho slova nejsou) pouze ze slovníku cizích slov a nezabývat se výklady Malé ilustrované encyklopedie. Ta v zásadě význam slova "sofistikovaný", tak jak se nyní používá, potvrzuje, nebo řekněme, nevyvrací. Domnívám se, že například výklad slova "sofistikace" je dost přesný současnému výnamu slova "sofistikovaný". A dokonce si myslím, že z tohoto slova je slovo "sofistikovaný" odvozené. Tedy spíše než ze slova "sofistika", což předpokládám (jak se dá vyčíst z názoru autorova "odborníka"-historika) je nějaká filozofická disciplína vztahující se k historické skupině řeckých sofistů, čili nic současného a dost široce známého na to, aby z toho vzniklo slovo "sofistikovaný".

Na druhou stranu chválím autorovu shanu rozšířit naše obzory. Ovšem čtenáře varuju před autorovou žurnalistickou manipulací s fakty a způsobem jejich předkládání. A samozřejmě, jak je patrné z mého komentáře, silně polemizuju se závěry.

Zdeněk
co používá slovo "sofistikovaný" docela běžně; absolvent žurnalistiky, amatérský lingvista-bohemista a v současné době zaměstnanec reklamní agentury
    

Re: Obávám se, že ne tak docela! - Zdeněk (web)
(23.12.2004 13:16:59)

ještě by mě zajímalo, proč autor necitoval z prolinkované jazykové poradny (Ústav pro jazyk český, AV ČR).
Taky si mohl odpustit fráze typu: "vůbec ti mladí a dynamičtí manažeři, kteří konkrétní práci s konkrétními výsledky nahrazují žvaněním a používáním slov a termínů, kterým sami nerozumí" ... pokud slovo "sofistikovaný" zanemá to, co cituje ÚJČ z Velkého česko-anglického slovníku, pak bych se razantně ohradil proti autorovu "používání slov..., kterým ... nerozumí" není to pak vůbec pravda, protože to slovo má ten význam, ve kterém se používá.

Tady je vysvětlení ÚJČ:

sofistikovaný

Toto počeštění anglického výrazu sophisticated se za uplynulé desetiletí velmi rozšířilo, jak dokládá drobnost R. Povolné, NŘ 84, 2001, s. 218&#8211;220. Jeho uživatelům, zdá se, vůbec nevadí ani neexistence slovesa sofistikovat, ani negativní soudy tradované o starořeckých sofistech (že platili za účelové manipulátory). Rozšířilo se jako adjektivum hodnotící, a to většinou kladně, jak to odpovídá významům sub 3&#8211;4 ve Velkém česko-anglickém slovníku K. Haise a B. Hodka: "(velmi) složitý, komplikovaný, rafinovaný, s posledními technickými vymoženostmi". Nejčastěji se užívá v reklamě.
    

Re: Obávám se, že ne tak docela! - Arthur Dent (web)
(23.12.2004 13:29:09)

Milý Zdeňku,

"sofistikovaný" je vycpávkové reklamní adjektivum, které v kontextu reklamního či marketingového sdělení neznamená nic. Je to stejná vycpávka jako třeba "mnohem krémovější", "silanizace", "nejoptimálnější", "modrá síla" nebo "moravské domácí".

Hlavně "sofistikované řešení pro vaše ..." je perla jazyka.

Odpovím protiotázkou: Co si představujete pod pojmem "sofistikované softwarové řešení pro vaši kancelář"? Čím se liší od "optimalizovaného řešení"? A je to něco podstatně jiného než "balík kancelářských programů"?
    

Re: Obávám se, že ne tak docela! - Pixy (web)
(23.12.2004 14:08:04)

Arthure, jedna věc je ZNEUŽÍVÁNÍ nějakého slova frikulíny, aniž by přesně chápali jeho význam a vytvoření floskule z jinak smysluplných termínů - a něco jiného pak slovo samo.

To, že reklamní panáci používají určitá slova, aniž by je chápali, je pravda a občas až k zblití. Nicméně samo slovo "sofistikovaný" není tak mimo, jak se tu snažíte dokazovat.

Osobně jsem ho používal už velmi dávno a stále v témže významu - sofistikovaný = umně, chytře vymyšlený, detailně propracovaný, promyšlený, založený na chytrém nápadu. Jinými slovy něco, co nedělal žádný blbec, dal si na tom pořádně záležet a současně to obsahuje nějaký unikátní nápad nebo chytrou konstrukci. Dnes se tomu hodně blíží klišovitá floskule "vychytaný"...

A jinak je to adjektivum od základu "sofos", od něhož jsou odvozeny třeba i ta filosofie (slovo+moudrý) nebo jméno Sofia (Moudrá). Takže "sofistikovat" neznamená nic jiného než "vnášet do něčeho moudro", je-li něco "sofistikované", znamená to, že do toho byl přidán nějaký projev inteligence, postup/konstrukce/řešení/zpracování je obohaceno (např. oproti srovnatelným věcem/dílům) o nějaký "geniální" element.

Zneužívání je ale něco jiného... Podobně jako v mém slovníku běžná spojka "nicméně", o níž se stále častěji dozvídám, jaká je to módní frikulínská floskule - přitom já jsem "nicméně" používal snad už i ve školních slohových pracích...
    

Re: Obávám se, že ne tak docela! - Arthur Dent (web)
(23.12.2004 14:35:01)

Však ano. Taky proto jsem psal "v kontextu reklamního / marketingového sdělení" - a z WD článku mám dojem, že se mu jednalo právě o to marketingové nadužívání.

Mimochodem, mám krásný pandán k adjektivu "vychytaný" - "VYMAZLENÝ". {smile}

Jo a ještě mě tak napadá - pokud se vydám tímto směrem úvah dál, tak mi "sofistikované řešení" vychází jako určitý protipól "foolproof řešení", česky "pro blbce". {smile}
    

Re: Obávám se, že ne tak docela! - Quiki (web)
(25.12.2004 10:06:46)

Máme též hezký český překlad "blbuvzdorný" či (v nižším stupni) "blbuodolný" {smile}
    

Re: Obávám se, že ne tak docela! - Arthur Dent (web)
(25.12.2004 10:21:40)

Díky, nemohl jsem si na to vzpomenout... {smile}
    


Re: Obávám se, že ne tak docela! - lummox (web)
(23.12.2004 14:12:22)

Netušil jsem, že slovo "sofistikovaný" původně znamenalo něco jiného, ale dnes se (alespoň podle mých zkušeností) skutečně používá v tom anglickém významu, to jest něco ve smyslu "složitý, rafinovaný, promyšlený". Souhlasím, že v marketingovém kontextu neznamená nic, ale to bych mu (tomu slovu) nedával za vinu - nakonec které slovo v marketingovém kontextu něco znamená?
    


Re: Obávám se, že ne tak docela! - Zdeněk (web)
(23.12.2004 14:27:47)

Slova vždycky mají význam. "Sofistikované", předpokládám, se v reklamě používá, aby konotovalo technickost, složitost rešení, spolehlivost, efektivitu, funkčnost, ale také modernost, jistou eleganci a lehkost jak v nápadu řešení, tak při používání.
To, že se to slovo nadužívá, nebo chcete-li, zenužívá, je věc druhá. Nicméně se pracuje s významem (cit.): "báječně fungující, všech moderních vymožeností využívající cosi" a ne, protože jsou ti mladí manažeři blbí a neví co říkají, s tím významem odvozeným od nauky/filozof. směru "sofistiky". Reklama a marketing ví, co říkají a jaký význam si lidé s tímto slovem spojují (občas si vymyslí nové, občas význam posunou dál, ale nejdou proti zaběhlému významu, do protisměru, to by se prostě nevyplatilo, to by taková rakmama určitě neúčinkovala!).
Pokud autor v nadsázce použil slovo "sofistikovaný" jako zástupné a skrze něj kritizuje fungování reklamy a marketingu, pak budiž. Nicméně takový záměr z jeho článku nevyplývá. Jsem přesvědčen, že i normální (nemarketingoví) lidé občas použijí slovo sofistikovaný (je prostě moderní, in ...). A to ve významu řekněme: složitý, komplexní, optimální, nebo třeba i vyčuraný, vypiplaný, vychytaný atd. - protože to slovo ten význam prostě MÁ (a není to jen blbost mladých marketingových manažerů, kteří jsou blbí a neznají pravý význam). Vždyť ten význam tomu slovu přiznává i ÚJČ.
Myslím, že autor tak trochu popletl jabka a hrušky - zaměnil význam a užívání slova. Použil příklady z reklamy, ale svůj (úvod i) závěr příliš zobecnil.
Myslím si, že slovo "sofistikovaný" má právo na život. Není to paskvil vykonstruovaný hloupými marketingovými manažery, kteří nemají nic pořádného na práci a kteří si pletou významy slov. To slovo tady je, má význam jaký má a nekritizujme to slovo, ale kritizujme reklamu, která do jisté míry slova zneužívá. Na druhou stranu, o tom reklama vždy byla, je a obávám se, že asi bude, protože to prostě reklama je - manipulace s významy, slovy, obrazy, zvuky atd.
    

Re: Obávám se, že ne tak docela! - Arthur Dent (web)
(23.12.2004 14:43:05)

Jen stručnou poznámku, protože mám dojem, že oba říkáme totéž, akorát si nerozumíme.

Vím, že slovo "sofistikované" existuje, znám jeho význam, ale domnívám se, že právě ve světě reklamy nabylo jisté "floskulovitosti" a v reklamním letáku ho čtu stejně jako ta mnou uvedená adjektiva - tedy nijak.

A možná proto, že White Doga znám delší dobu, tak jsem pochopil, co tím chce říci - chce upozornit na původní význam nějakého slova, které je nyní běžně používáno, podobně jako jsem psal já o slovu "virtuální" (viz [www.maly.cz/pnc802.html]) nebo o dalších módních reklamních slovech (viz [www.maly.cz/pnc102.html])
    


 - Frederik (web)
(23.12.2004 12:58:22)

Díky za tento článek. Příznačné na tomto zneužívání nebo chybném užívání pojmů je to, že je to právě ekonomie, která vždy strká rypák do všeho, aniž by tomu rozuměla. Lidé s takovým postojem, že všechno je ekonomika, zplošťují celý život jen na materiálno. Kolik toho sami prozrazují o své vlastní blbosti, jste právě hezky ukázal v článku.
    


Tak, tak - NNico (web)
(23.12.2004 13:15:01)

asi jsem také jenom zatuchlá konzerva, ale pro mne je tím nejbližším vysvětlením vazba do antiky. Tak jsem se to učil a tak to také vnímám. To, že v předcházejícím komentáři pan Zdeněk - žurnalista (žurnalistika = profi demagogický obor) argumentuje vývojem jazyka mi připadá dost zcestné. Aby jedno slovo nabylo v krátké době úplně opačného významu mi nepřipadá korektní a správné. Tudíž předpokládám, že tomu tak není a je zde situace, kdy je slovo používáno lidmi neznalými. Tssss, tak se mi povedlo možná napsat pár vět spisovnou češtinou - dle některých výkladů jsem to napsal velmi sofistikovaně{big grin}. Pro mne je použití slova sofistikovaný signál pro důkladnou revizi všech předkládaných informací. V případě mé osoby to platí u softwaru a jeho "sofistikovaném řešení"{big grin}
    


sophisticated - Roman (web)
(23.12.2004 19:10:24)

Nikde si nespomenul slovo sofistikovany lebo take v cestine ani slovencine neexistovalo.

so&middot;phis&middot;ti&middot;cat&middot;ed (s&#8230;-f&sup1;s&#8220;t&sup1;-k&sup3;&#8221;t&sup1;d) adj. 1. Having acquired worldly knowledge or refinement; lacking natural simplicity or naiveté. 2. Very complex or complicated: the latest and most sophisticated technology. 3. Suitable for or appealing to the tastes of sophisticates: ... (American Heritage Dictionary)
V podstate si sam pouzil urcitu sofisticku presibanost na to aby si nas presvedcil ze slovo sofistikovany je vlastne podvod, pricom toto slovo regulerne znamena nieco ine ako vsetky vyznamy ktore si nam ukazal. {wink}
    


Sofistikovaný významový kotrmelec - Vladimír (web)
(23.12.2004 19:48:03)

Tedy pánové, to je počteníčko...
K panu Zdenkovi - ohánění se studiem žurnalistiky nemusí znamenat znalost češtiny, ba spíše bych na několika příkladech uvedl, že žurnalisté vypouštějí ze sebe nesmysly (možná sofistikovaně).
Například význam slova "přehršel" není mnoho, ale téměř nic! (A co slyšíme kolem sebe?) Že by se také jednalo o časem změněný význam slova?
Dalším šikovným slovem je "hermeticky uzavřená oblast" či jakýkoli prostor, protože v hermeticky uzavřeném by se vše živé udusilo.
Tvorba adjektiv z vlastních jmen, zejména víceslovných názvů obcí - toť lahůdka na všech dostupných televizních kanálech (deset z devíti žurnalistů neumí vytvořit adjektiva pro Ústí nad Orlicí, o Ústí nad Labem nemluvě, Rychnov nad Kněžnou, Dvůr Králové a Králův Dvůr apod.
I dnes se najdou experti stupňující optimální - optimálnější - nejoptimálnější.
A na tom všem je nejtragičtější konstatování expertů, kteří češtinu učí na vysokých školách: jazyk se prý vyvíjí a spisovným se časem stává to, co bývá lidmi nejužívanější. Proto se staly spisovnými koncovky -izmus, můžeme psát diskuze, předložka "z" a předpona "z-" vytlačuje "s" a "s-", prý to nemusí trvat dlouho, aby se spisovným se stane "kdybysme" namísto "kdybychom". To nás čekají kotrmelce v češtině! Takže sofistikovanost po významové stránce bude brzy zapomenuta. Bohužel.
    

Re: Sofistikovaný významový kotrmelec - Zdeněk (web)
(24.12.2004 00:57:05)

Proč "bohužel"? Že se spisovný jazyk mění je špatně? Jazyk se vyvíjí, proto i jeho kodifikace, čili spisovná podoba (kterou nemají všechny jazyky) se musí vyvíjet! Jazyk musí být efektivní a účelný. Když ho budete chtít zakonzervovat takový jaký je, vlastně kdysi byl, tak tím nikomu neprospějete. Hlavně ne jazyku samému, protože začne být nepoužitelným, a tak nepoužívaným.
Jazyk - čeština - není rodinné stříbro, není to věc, je to proces. Lidi nemají sloužit kodifikované verzi jazyka, to jazyk přece slouží lidem. Obdobně byste mohl požadovat, aby se televize dělaly jenom černobílé, protože byly takové, když jste se narodil a jsou pro vás prostě hezké. Vývoj je ale přece někde jinde.
Nenadělujte češtině osud dinosaura! Zakonzervujete ho = nepřizpůsobí se - uhyne. Jednodušší, nekodifikovaná a masová angličtina nám vesele klepe na rameno!

PS: Studiem žurnalistiky se neoháním. Myslím, že to bylo fér představení, aby si ostatní mohli udělat alespoň nějaký obrázek o tom, z jaké pozice mluvím. Jen pro zajímavost, jsem dostudovaný, ale nepraktikující žurnalista {smile}.
    

Re: Sofistikovaný významový kotrmelec - Vesničan (web)
(27.12.2004 11:07:32)

A to je dobře.{smile}
    


Re: Sofistikovaný významový kotrmelec - Arthur Dent (web)
(24.12.2004 07:59:22)

Podobné slovo s "žurnalisticky přesmyklým" významem je "rezerva" {smile}
    


Re: Sofistikovaný významový kotrmelec - kosta (web)
(27.12.2004 09:12:56)

ale to né.... u "hermeticky ..." se samozřejmě jedná o hyperbolu.
    


Re: Sofistikovaný významový kotrmelec - pankreas (web)
(27.12.2004 17:07:32)

Tak moment.

1. Ad přehršel. Význam tohoto slova je "přes hrsti", tj. zhruba to, co se jen taktak vejde do obou dlaní zároveň. Přeneseně tedy "mnoho", nikoli "téměř nic" - viz předponu pře-.
2. Ad hermeticky uzavřená oblast - komunakce naštězní vyznává zásadu kooperativnosti, tj. mj. vzájemně uznávané relevance. hermeticky uzavřená oblast kupodivu znamená, že oblast je uzavřena "neprodyšně" - v kontextu tedy neprodyšně pro lidi, v jiném kontextu třebas pro slony nebo pro vejtřeasky. Automaticky předpokládat technický diskurs patří k nejčastějším nešvarům technikům komentujícím netechnickou věc (zobecňuju, neznám vás) - ano, tam se "neprodyšností" většinou rozumí nepropustnost třeba i pro plyn apod. Ale ani tam to není pravidlem.
    

Re: Sofistikovaný významový kotrmelec - pankreas (web)
(27.12.2004 17:08:55)

K překlepům: Ano, učím se psát deseti prsty{smile} Děkuji za toleranci.
    


Tohle je legrační diskuze - Gerzon (web)
(23.12.2004 20:50:22)

Tento článek a tato diskuze mi připadají poněkud legrační. Všechna uvedená slova jsou odvozena od řeckého slovesa "sofos" a polatinštěného "sofizo" s významem "činit moudrým", v to má Pixy pravdu.

Už ve starověku se mluvilo o "sofistice" s právě opačným významem - šlo o diskuzi, ve které někdo své názory podporoval uměle vymyšlenými argumenty. Samozřejmě, že podtext byl ironický, podobně, jako když se v češtině místo "mudrc" použije "mudrlant".

Slovo "sofistikovaný" se k nám dostalo přes latinu a angličtinu, prodělalo tedy, jak je u takových "putovních" slov běžné přizpůsobení nejméně dvěma jazykům. Celkem náhodně přitom, z výslovnostních, slabikotvorných apod. důvodů, nabralo tvar podobný "sofistice". Není však odvozeno od "sofistiky", ale od původního slovního základu. Podivovat se tedy tomu, že se ze "sofistiky" stala "sofistikovanost" je tedy celkem zbytečné, nikdy k tomu nedošlo.

Jo, a slovo "přehršle" znamenalo původně "tolik, kolik se vejde do do obou hrstí". Nelze tedy jednoznačně říci, zda je to výraz pro "málo" nebo "mnoho", to vždy záleží na tom, s čím toto množství srovnáváme.
    


Milý Zdeňku, - Egi (web)
(24.12.2004 03:25:27)

pro zajímavost dostudovaný nepraktikující žurnalisto (něco jako žurnalista teoretik?), na jednu otázku ti mohu odpovědět, a sice proč si onen autor neodpustil fráze typu:
"vůbec ti mladí a dynamičtí manažeři, kteří konkrétní práci s konkrétními výsledky nahrazují žvaněním a používáním slov a termínů, kterým sami nerozumí".

Autor použil tuto sofistikovanou konstrukci, poněvadž pouhým "zmrdi" by přišel o celý odstavec :o))
    

 - Egi (web)
(24.12.2004 03:27:18)

Mimochodem - ten obrázek, z jaké pozice hovoříš, jsem si udělal hned ze startu :o)))
    


Co říká etymologický slovník? - Arthur Dent (web)
(24.12.2004 08:06:12)

Snad ukončím dohady o původu slova. Takže:

SOFISTIKA 'záměrný způsob vyvozování klamných myšlenkových závěrů', sofista, sofistický; sofistikovaný 'složitý, rafinovaně propracovaný' (přes angl.). Ze střlat. sophistica z ř. sofistiké od sofistikós 'sofistický, klamný' od sofistés 'učenec, mudrc; nepravý filozof, podvodník' (pův. nejednotná filozofická škola 5. - 4. st. př. Kr.) od sofízó 'činím moudrým, chytře uvažuji' a to od sofía 'moudrost'.


Za povšimnutí snad stojí, jak je v řeči blízko od MOUDROSTI a CHYTROSTI k PODVODU a KLAMU. {smile}
    

Re: Co říká etymologický slovník? - wake (web)
(24.12.2004 11:37:55)

samozřejmě, vždyť schopnost fixlovat nás (lidišky) posunula v evoluci o hodný kus napřed{wink}{wink};){wink};);)
    


Jo, to se mi libi - Huhla (web)
(25.12.2004 02:23:13)

Děkuji White Dogovi za perfektní článek, případná korekce ve smyslu Egiho komentáře by mohla opravňovat k uvedení u Defense.
Zdeněk také potěšil. Je zřejmé, že zástupce kritizované skupiny ani nechápe problém. Buéééé. Mě se otvírá kudla v kapse, když takovéto lidi slyším....
Pro zajímavost jsem si vytáhl z koše jakousi reklamní tiskovinu: Jedinečný design (jeden z tisícovek nogtebooků, které mají display ve víku, klávesnici vzadu a touchpad vpředu), brilantní širokoúhlá obrazovka (10,6 palců obrazovka, ale pravda = WSXGA), zabudovaná optická mechanika (to mě fakt překvapilo, měla by být vedle?), rychlá bezdrátová síť (no to je snad protimluv!)...

Nemám je rád...

    

Re: Jo, to se mi libi - Napravnik George (web)
(06.09.2005 13:08:12)

Zdravím demagoga PhDr.Tomáše Vávru, píšícího pod nickem provital, Demen.t. EZosiak, a Jasmína22 - vše seznam.cz,
a označuji jej za krále tohoto způsobu myšlení - Sofistikovaného myšlení.
    


Kdo je sofistikovaný ? - japino (web)
(29.12.2004 11:49:09)

Přece náš několikanásobný doktor h.c. náš hradní pán - to nevadí, že plácá nesmysly o EU či Evropě samé !!
    
HotLinks
Zpět na článek